Có sẵn tối nay

Chọn Phòng Cho Kỳ Nghỉ Của Bạn

-
+
-
+
-
+

Welcome to Hattons of Garadice

Hattons Hotel and Bistro ideally located 40 minutes from Dublin and half an hour from Intel
and Hewlett Packard in Leixlip and only 20 minutes to Maynooth.
 
Currently open for outdoor dining every day from 12 noon. Booking is essential. 
 
Hình ảnh có nhãn Bedroom

Rooms & Accommodation

We offer great value, comfortable accommodation for short term or long term stays. Perhaps you are working in Trim, Summerhill, Maynooth, Kilcock or surrounding areas. Or maybe you are travelling to Ireland and want to stay somewhere that is quintessentially Irish and close to Dublin.
 

Café Bistro

The Bistro is temporarily closed as of July 2020. We are serving an All Day Menu 7 days a week in our Castle Room, which has an adjacent Patio Area.
 
Hình ảnh có nhãn Dining area
Hình ảnh có nhãn Banquet/Function facilities

Hattons Function Rooms

Hatton’s newly refurbished function room is an ideal place for your next function. Hattons Castle Room can hold up to 100 guests for all events from Christenings, Holy Communions, Birthdays, Celebration, Anniversaries or any private or corporate event. Contact us with your requirements.
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách