Hattons Café Bistro

“A Sunday well spent makes for a week of Content”
 
Sunday lunch is served in our Castle Room.
 
Hatton’s Café Bistro is famous for its Traditional Lunch served every Sunday from 12 noon until 8 p.m. Enjoy a wonderful Home Cooked Lunch from our Menu which changes every week. We cater for small and large Groups, Birthdays, Anniversaries and Family Gatherings We recommend making a reservation on Sundays where a warm welcome and friendly service awaits you.
 
We are currently open for outdoor and indoor dining from Wednesday - Sunday from 12 noon. Booking is essential.
 
 
* These are sample menus only and change from week to week. Prices are subject to change.
 
 
 
Lovely Bistro with great atmosphere enhanced by an open turf fire. Hatton's Cafe Bistro also boasts a lovely outdoor terrace for great summer dining where you can watch the sunset in the lovely Meath Countryside.
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Hattons
Garadice
Kilcock
Co. Meath
W23 V8VC

Điện Thoại

0469557024

Email

info@hattons.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

0469557024

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách